اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 580
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 376
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 247

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 365621
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 170902
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
درصد پذیرش 23 %