اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 471
تعداد پذیرش 90
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 317
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 217

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 302
تعداد مشاهده مقاله 285161
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 145906
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
درصد پذیرش 19 %