اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 543
تعداد پذیرش 120
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 359
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 239

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 323
تعداد مشاهده مقاله 343503
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 160569
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
درصد پذیرش 22 %