اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 495
تعداد پذیرش 102
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 332
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 223

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 315
تعداد مشاهده مقاله 310908
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 152227
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
درصد پذیرش 21 %