اخبار و اعلانات

فراخوان همایش عالم ذّر با درجه علمی پژوهشی

فراخوان همایش عالم ذّر با درجه علمی پژوهشی

مطالعه بیشتر

همایش «فلسفه غرب و ترجمه»

آدرس سایت : http://wphil-trans.irip.ac.ir/

مطالعه بیشتر

همایش بین‌المللی «عقلانیت، خداباوری و خداناباوری»

در گفتگوی بین خداباوران و خداناباوران، مباحث معرفتی و متافیزیکی بسیاری درمی‌گیرد که این همایش از دریچه عقلانیت به این مسائل می‌پردازد. ریشه این گفتگوها به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و در تفکر عقلی و فلسفی، هماره رابطه بین عقلانیت و باور به خدا در قالب یک مسأله مهم مطرح بوده است. هر یک از خداباور و خداناباور، دلایل ایجابی و سلبی اقامه می‌کنند که این همایش، این مسائل را البته بر محور خداناباوری ارزیابی می‌کند. درنتیجه هم اشکالات و چالش‌های عقلی و معرفتی که خداناباوران پیش‌روی خداباوری قرار می‌دهند و هم چالش‌های عقلی و معرفتی پیش‌روی خود خداناباوری ...

مطالعه بیشتر

شناسه ORCID برای نویسنده مسئول

به منظور انجام دقیق فرآیند داوری و همچنین مشابهت یابی مقالات ارسالی لازم است در هنگام ارسال مقاله نویسندگان شناسه ORCID خود را ارائه نمایند. جهت دریافت شناسه ORCID می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر

استفاده از سامانه مشابهت یابِ «همیاب»

به منظور بررسی دقیق مقاله‌های ارسالی، کلیه مقالات ارسال شده به این مجله علاوه بر داوری توسط حداقل دو داور توسط سامانه مشابهت یابِ همیاب بررسی می‌شود و نتایج در اختیار سردبیر و داوران قرار خواهد گرفت.  

مطالعه بیشتر

دریافت شاپای الکترونیکی مجله جاویدان خرد

مجله جاویدان خرد شاپای الترونیکی خود را دریافت نمود شاپا چاپی: 2251-8932 شاپا الکترونیکی: 2676-6140

مطالعه بیشتر

کسب امتیاز 81 مجله جاویدان خرد در سامانه رتبه بندی مجلات وزارت علوم

مجله جاویدان خرد در آخرین رتبه بندی مجات علمی پژوهشیکشور که از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعام می شود باامتیاز 81 حائز رتبه A شده است. http://journals.msrt.ir/  

مطالعه بیشتر