کلیدواژه‌ها = معرفت
مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 77-94

10.22034/iw.2018.59782

مریم سلطانی کوهانستانی


معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی

دوره 12، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 103-125

فاطمه فرهانیان؛ سید صدرالدین طاهری


رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 12، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 69-90

ایمان شفیع‌بیک


معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 81-104

ایمان شفیع بیک