کلیدواژه‌ها = معرفت
تعداد مقالات: 5
1. مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

مریم سلطانی کوهانستانی


2. مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-134

سید احمد غفاری


3. معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-125

فاطمه فرهانیان؛ سید صدرالدین طاهری


4. رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-90

ایمان شفیع‌بیک


5. معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-104

ایمان شفیع بیک