1. پیرامون « معرفت » در مثنوی مولوی مفهوم نظرگاه در اتاق تاریک و فیل

صفحه 5-15

سعید بینای مطلق


2. معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند


3. سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ-

صفحه 51-67

نصرالله پورجوادی


4. کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی

صفحه 67-87

زهرا پورسینا


5. غزالی و فلسفه اسلامی

صفحه 87-101

رضا داوری اردکانی


6. تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

صفحه 101-125

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


7. دو گونه استدلال غزالی در رد ضرورت علیت

صفحه 125-137

سید ضیا موحد


8. دو ردیه بر فلسفه تهافت الفلاسفة و تحفة المتکلمین

صفحه 137-157

سید محمود یوسف ثانی


9. A Question and Answer Session on the Meaning of Being Human , with Dr. Gholamreza Aavani

صفحه 5-23


10. Recollecting the Spirit of Jihad

صفحه 23-53


11. Meister Eckharts Lehre vom Ursprung und Ziel des Menschen

صفحه 53-85