نویسنده = غلامرضا اعوانی
مبانی سنتی هنرهای اسلامی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 135-155

10.22034/iw.2019.151371.1262

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، شهریور 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


Rethinking Philosophy in an Oriental Way

دوره 07، شماره 17، اسفند 1389، صفحه 5-20

غلامرضا اعوانی


Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna

دوره 06، شماره 10، تیر 1388، صفحه 2-25

غلامرضا اعوانی