سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

همایش بین‌المللی «طبیعی‌گرایی فلسفی و چالش‌های آن»، از تاریخ 14 تا 18 اسفند 1400 به همت گروه مطالعات علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. در این برنامه پنج روزه، علاوه بر تاریخچه و نظریه‌های مربوط به طبیعی‌گرایی، به ربط این موضوع با متافیزیک، فلسفه علم، معرفت‌شناسی، فلسفه ذهن و زبان، فلسفه ریاضیات و فلسفه حقوق پرداخته شد. در روز اول همایش 7 سخنرانی به زبان فارسی عرضه شد و در چهار روز بعدی، در مجموع چهل سخنرانی به زبان انگلیسی ارائه گردید.
بسیاری از چهره‌های سرشناس فلسفه از کشورهای مختلف در این همایش حضور داشتند که از میان آن‌ها می‌توان به گراهام آپی، تیموتی ویلیامسون، برایان لایتر، پاول بوغوسیان، هلن لانجینو، سایمون بلکبرن، فیلیپ پتیت، دیوید پاپینو و دنیل دنت اشاره کرد. دبیران علمی این همایش آقایان دکتر حسین شیخ رضائی، دکتر علی حسینخانی و دکتر حسن امیری‌آرا بودند.
تعدادی از مجموعه سخنرانی‌های این همایش به انتخاب دبیران علمی آن برگزیده و به عنوان مقالاتی علمی پژوهشی و در چهارچوب ضوابط آن تشخیص داده شدند. این مقالات پس از داوری‌های تخصصی مجدد، در این شماره جاویدان خرد منتشر و لذابه جز سه مقاله، قسمت اعظم جاویدان خرد را در بر می‌گیرند. بدین جهت سپاسگزار دبیران محترم علمی همایش برای همکاری با این شماره نشریه هستیم.