عیسایِ توماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ادیان و عرفان تطبیقی، الهیات و فلسفه، علوم و تحقیقات، تهران

10.22034/iw.2022.354411.1640

چکیده

انجیل توماس یکی از مهم‌ترین متون کشف‌شده‌ در کتابخانه نجع حمادی مصر است که در حدود هفتاد سال پیش به‌دست آمد و به لطف این یافته ارزشمند، اکنون متن کامل آن در اختیار ماست. به نظر بسیاری از پژوهشگران حوزه مسیحیت نخستین، این نوشته غیررسمی مربوط به قرون اوّلیه میلادی و حاوی تعالیم و آموزه‌های اصیل عیسی است. به‌غیر از اطلاعاتی که درباره عیسای تاریخی می‌توان به‌دست آورد تصویر عیسایِ توماس با آنچه که در سایر نوشته‌های رسمی مسیحیت ترسیم شده است متفاوت می‌نُماید. برخلاف سایر اناجیل رسمی، عیسایِ توماس «فقط» عیسی است، فردی غیرعادی مطرح نمی‌شود و خود را ربّ کسی نمی‌داند، برای گناهان هیچ‌کس به صلیب کشیده نشده و نمی‌میرد و در عید پاک نیز از گور برنخاسته و قیام نمی‌کند و به همه نوید می‌دهد که در صورت پیروی از او، مانند او خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات