دوره و شماره: دوره 12، شماره 28 - شماره پیاپی 2، اسفند 1394، صفحه 5-12 
معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی

صفحه 103-125

فاطمه فرهانیان؛ سید صدرالدین طاهری


سخن عارف

صفحه 149-169

قربان ولیئی محمدآبادی ولیئی محمدآبادی