اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 431
تعداد پذیرش 81
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 300
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 208

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 294
تعداد مشاهده مقاله 251244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134783
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
درصد پذیرش 19 %