اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 528
تعداد پذیرش 110
تعداد پذیرش بدون داوری 36
تعداد عدم پذیرش 362
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 247

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 273
تعداد مشاهده مقاله 219001
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 115808
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
درصد پذیرش 21 %