اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 586
تعداد پذیرش 132
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 388
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 254

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 347
تعداد مشاهده مقاله 376485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173453
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
درصد پذیرش 23 %