اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 571
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 371
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 244

مقالات منتشر شده (از سال 1354)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 341
تعداد مشاهده مقاله 359681
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 167884
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
درصد پذیرش 23 %