کلیدواژه‌ها = ارسطو
تعداد مقالات: 7
1. خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین

دوره 17، شماره 38، پاییز و زمستان 1399، صفحه 313-340

فاطمه مشکی باف مقدم؛ فرح رامین


2. نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-84

بهمن پازوکی


3. تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 153-182

روح الله کریمی


4. بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-212

لیلا کیان خواه


6. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری