کلیدواژه‌ها = ارسطو
تعداد مقالات: 7
1. خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 315-342

فاطمه مشکی باف مقدم؛ فرح رامین


2. نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 59-84

بهمن پازوکی


3. تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 153-182

روح الله کریمی


6. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری