کلیدواژه‌ها = Suhrawardi
تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 283-311

10.22034/iw.2021.252719.1461

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی


بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 183-200

10.22034/iw.2019.196318.1346

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


The Right to Excellence Illumination and Human Rights

دوره 12، شماره 27، شهریور 1394، صفحه 17-32

عباس منوچهری


Suhrawardi's Modal Syllogisms

دوره 09، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 5-18

ضیاء موحد