نویسنده = شهرام پازوکی
«کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 93-114

10.22034/iw.2018.69584

ندا حریری؛ شهرام پازوکی


نقدی بر تبارشناسی اشراقیان

دوره 12، شماره 28، اسفند 1394، صفحه 27-40

زهرا زارع؛ شهرام پازوکی


احیای علم در مثنوی معنوی

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 5-28

شهرام پازوکی


عمل ‌گرایی مدرن در دین

دوره 07، شماره 15، شهریور 1389، صفحه 5-20

شهرام پازوکی


معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

دوره 06، شماره 11، شهریور 1388، صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند


تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟

دوره 05، شماره 09، اسفند 1387، صفحه 5-34

شهرام پازوکی