1. مواجهه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری

صفحه 5-26

مهدی امیریان؛ امیراحسان کرباسی زاده


2. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

صفحه 27-49

سعید انواری


3. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

صفحه 51-70

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


4. هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ آنها در طبیعت‌گرایی فلسفی

صفحه 71-90

حامد بیکران بهشت؛ حسین شیخ‌رضایی


5. ارزیابی تفکیک ارزش‌های علمی از ارزش‌های غیرعلمی

صفحه 91-117

غلامحسین جوادپور


6. تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان

صفحه 119-144

سعید دهقانی؛ غلامرضا اعوانی؛ علیرضا حسن پور


7. علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی

صفحه 145-158

ابراهیم رستمی؛ سید روح اله دهقان باغی


8. بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

صفحه 159-174

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


9. تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته

صفحه 175-198

مسعود صدقی


10. بررسی نظریه سلسله های علّی راسل

صفحه 199-218

وجیهه عادلی؛ مهدی منفرد


11. بررسی نظریه فاعل بالتجلی و انطباق آن بر نظریه فاعل بالعنایه از منظر صدرالمتألّهین و برخی شارحان حکمت متعالیه

صفحه 219-235

احمد غفاری


12. بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

صفحه 237-262

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی