دوره و شماره: دوره 15، شماره 33، شهریور 1397 
4. تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه

صفحه 73-92

منا تکاورنژاد؛ سید حسین سید موسوی؛ وحیده فخار نوغانی


7. بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه طباطبایی ره

صفحه 127-150

محسن حسین نیا؛ سیدمحمدعلی دیباجی فره‌وشانی