موضوعات = فلسفه غرب
فهم موضوعی، فهم گزاره‌ای و نسبت میان آن‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/iw.2024.425839.1744

ابوتراب یغمائی


نقش بیناسوبژکتیویته در تکوین مابعدالطبیعهٔ هگل

دوره 20، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 125-149

10.22034/iw.2023.412126.1715

نسرین شجاعی؛ محمد مشکات


نسبت «خود» با «دیگری» در اندیشۀ دکارت و پاسکال

دوره 20، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 179-200

10.22034/iw.2023.391323.1683

سید مصطفی شهرآیینی؛ مازیار رئیسی


نقش دادگی در اندیشه‌ی هایدگر متقدم

دوره 20، شماره 43، شهریور 1402، صفحه 279-303

10.22034/iw.2024.421879.1738

هدیه یعقوبی بجمعه؛ بهمن پازوکی


نقد مفهوم ”طبیعت محض“

دوره 19، شماره 42، اسفند 1401، صفحه 235-250

10.22034/iw.2023.389513.1675

فرانکو مانی


مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 37-62

10.22034/iw.2021.276783.1512

علیرضا اسمعیل زاده برزی


الهیات سیاسی: چیستی و حدود یک مسأله

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 119-146

10.22034/iw.2022.332961.1605

مسعود سینائیان


راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 171-199

10.22034/iw.2021.279257.1518

سید مسعود زمانی


تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

دوره 18، شماره 39، شهریور 1400، صفحه 283-311

10.22034/iw.2021.252719.1461

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی